ABOUT US

Leadership

BA Denian, Honorary Dean, denianba@
LIU Zhihong, Dean, liuzhihong@
LI Xiaoming, Executive Dean, lixm@
HUANG He, Secretary of Party Committee,?hehuangyu@126.com

XU Zhengping, Associate Dean, zpxu@
OUYANG Hongwei, Associate Dean,hwoy@?

ZHU Hui,?Deputy Secretary of Party Committee,?zhuhui2002@?
Fang Xiangming, Associate Dean, Xiangming_fang@163.com
KE Yuehai, Associate Dean, yke@
XU Xiao, Associate Dean, zjxu@?
WANG Weilin, Associate Dean and President of the First Affiliated Hospital, wam@
WANG Jian-an, Associate Dean and President of the Second Affiliated Hospital, wja@
CAI Xiujun, Associate Dean and President of the Affiliated Sir Run Run Shaw Hospital,?

cxjzu@hotmail.com

CHEN Guozhong, Deputy Secretary of Party Committee, hzcgz@

CHEN Zhouwen, Deputy Secretary of Party Committee,?wen9hua@163.com

SUN Yi, Associate Dean, yisun@